Keszi-Art Egyesület

 

www.keszi-art.hu

 

Az önálló arculatú egyesület, fő célja  az élő kortárs képző-és iparművészek  támogatása, bemutatása, és  megismertetése a szélesebb nagyközönséggel. Szeretnénk a helybeli művészek számára rendszeres csoportos kiállítási lehetőséget nyújtani.  Elősegítjük  a műértő közönséggel való személyes  találkozást,  egymás műveinek teljesebb megismerését, a rendszeres kapcsolattartást.  A város intézményeivel szervezeteivel  jó együttműködést alakítunk ki, bekapcsolódunk  a város közéleti kulturális szellemi arculatának formálásába. Szeretnénk felkeresni a művészeket  támogató intézményeket, szervezeteket, magánszemélyeket, hogy budakeszi művészei egyre színvonalasabb formában mutathassák be műveiket. Szeretnénk jelen lenni a városban, a szomszédos településeken  a régióban, az országban, hogy Budakeszi művészeinek jó hírét  teljesítményét  a városon túl a  távolabbi közönség is megismerhesse. Szeretnénk Budakeszit a művészek városává avatni. Fontos feladatunk,  a művészek munkájának szakmai segítése, a művészi teljesítmények elismerése, a befogadó közönséggel való kapcsolattartás. Létrehozzuk az egyesület honlapját, amely részletes információt nyújt az egyesület céljairól, művész tagjairól, eseményeiről és feladatairól. E-mailes tájékoztatási rendszert működtetünk, amely naprakész információval látja el az egyesület tagjait, és támogatóit.

 

Tagok:

Aurell David festőművész
Balassa Júlia  textilművész
Bernáth Béla asztalos mester
Bodola Lajos szobrászművész
Dévényi János  festőművész
Fehér Irén  festőművész
Géczy Olga festőművész
Giese Piroska  kerámikus
Juhos Kis Sándor festőművész
Kaippel Emília  festőművész
Kalmár Zsolt képi gondolkodó
Kerezsi Éva Mária festőművész
Kiss Iván  grafikusművész
Kisteleki Dóra grafikusművész
Kósa János  festőművész
Kuchta Nándor fotóművész
Lázár Erzsébet festőművész
Makk Attila iparművész
Mészöly Zsófia Éva  festőrestaurátor
M. Sarlós Erzsébet  festőművész
Salamon László fotográfus
Samu Ferenc Dr. fotográfus
Somogyi Réka  selyemfestő
Somos Éva festőrestaurátor
Szilágyi Dóra képzőművész
Szilágyi Özséb ötvösművész
Tarcsányi Ottília  festőművész
Tofi  fotográfus
Tongori Szilvia  grafikusművész
Dr. Tóthné Dr. Tasnádi Mária  szobrászművész
Vágvölgyi Attila  grafikusművész
Vitkó Mónika kerámikus


Vezetőség
Dévényi János  festőművész, elnök
Dr. Darkó Jenő elnök helyettes
Giese Piroska  kerámikus, titkár