A budakeszi református egyházközség Határon Túli Magyarok Emléktemploma

?Készítsetek nekem szent hajlékot...? 2Móz 25,8-9.40

 

Az akkor fél évszázados múltra visszatekintő budakeszi református gyülekezet lelkésze, Merétey Sándor és presbitériuma 1991-ben döntöttek úgy, hogy mivel az 1949-ben családi házból ? úgynevezett sváb parasztházból - kialakított imaház szűkössé vált, új templom építését kezdeményezik. A kiírt tervpályázat során a tervezők nagy többsége a lehetséges helyszínek közül az egyházközség ingatlana előtti földnyelvet választotta. Ez a gyülekezetet is meggyőzte arról, hogy a szűkössége, az I. világháborús emlékmű és a Temető utcai csomópont közelsége miatt egyáltalán nem problémamentes helyszín alkalmas lehet a templom felépítésére.

 

 

A tervezett templom alatt húzódott Budakeszi legkorábbi épített közművezetéke: a két méter széles, másfél méter magas, terméskő alapú, téglából boltozott, 1890-es években épített csapadékelvezető csatorna. A templom alatti mintegy 30 méter hosszú szakaszt ki kellett váltani.

 

 

 

A templomépület tervezője: Basa Péter építész. Az épületért 1999-ben Pest megyei Építészeti Nívódíjat, Pro Architectura díjat, valamint Figyelő díjat kapott. 2007-ben - többek között ezért a művéért is- Ybl Miklós díjban részesült. A statikus tervező: Kiss Ervin. Kivitelező: Kám-For Kft., Kámán Ferenc ügyvezető igazgató.

 

 

 

 

A templomépület adatai:

 

Nettó földszinti alapterület: 256,8 négyzetméter

Karzat alapterülete: 106, 12 négyzetméter

Torony nettó alapterülete: 7,29 négyzetméter

Templomtér átlagos belmagassága: 6,7 méter

Toronycsúcs magassága: 54,7 méter

Ülőhelyek száma összesen: 268 fő

Földszint: 182 fő

Karzat: 66 fő

Beépített építőanyagok:

Beton: 240,9 köbméter

Vörösfenyő: 100 köbméter

Üvegfelület: 235,4 négyzetméter

 

Az építés költsége: 71.300.000 HUF

költség/négyzetméter.: 172.639 HUF

 

A keresztény magyar állam megalakulása millecentenáriumának évében, 1996. augusztus 19-én Tőkés László, Hegedűs Lóránt, Bütösi János és Fónagy Miklós jelenlétében és szolgálatával tették le az új templom alapkövét. 1997. október 26-án ünnepélyes külsőségek közt emelték be a harangokat az új templomtoronyba Hegedűs Lóránt püspök, egyházi méltóságok és a falu vezetői jelenlétében.

 

 

1999. október 22-én az évszázadok történetével összecsengő terv és a jövőbe vetett reménység felmutatása a templom felszentelése, amikor a lelkész, a presbitérium és a 340 családot számláló gyülekezet Isten áldását kérte a templomot használó új nemzedékek számára. A reformátusság származási helyéből következően a szomszédos országokból idetelepült és a határainkon túl élő magyarok emléktemploma lett.

 

Dr. Draskóczy András és Dr. Marosi Ernőné presbiterek összefoglalója alapján szerkesztette Marosi Zsuzsa

 

 


 

Basa Péter építész 1999-ben írt soraiból idézünk:

 

?Templom épül Budakeszin. (?) Az új templom a helyi reformátusság régi vágyát ölti testbe, másrészt jelét adja Magyarország második legnépesebb felekezete jelenlétének.

A faluképet ezentúl két templom határozza meg: a régi, klasszikus és méltóságteljes katolikus-, és a szerényebb, modern református templom. Tűszerű zsindelyes tornya azonban ennek is messziről látszódik és hívogat.

A református templom nehezen talált helyet magának (?), a falu középpontjának e fontos területét tartalommal és építészeti hangsúllyal tölti meg. E terület mellett szólt továbbá a lelkészlak és a jelenlegi gyülekezeti terem közelsége is. (?)

Mindig is vágytam arra, hogy templomot tervezhessek. (?) Valószínű, hogy mindenkit elsőként a ház formája ragad meg, miért pont ilyen? Ki kell ábrándítanom azokat, akik mélyen megideologizált, bonyolult szimbólumrendszeren alapuló magyarázatra számítanak. (?) A templom tervezésekor a belső volt számomra elsőrendű. (?) Emellett bizonyára fölmerülhetnek asszociációs lehetőségek, lehet a templom hajított teteje egy vitorla és alatta az íves fal által határolt tér a hajó, lehet, hogy a belső egy halat idéz, ki tudja. (?)


A református templom nekem fényt, tisztaságot, szabadságot jelent. Budakeszi református temploma ezért a nagy fehér falból, az erre támaszkodó faszerkezetből és az ezek közt beáradó fényből épül föl. A bejövő fényt farácsok szűrik és töltik meg melegséggel. A falak fehér színe hagyomány, ma sem tudunk ennél szebbet. A főút felőli falak ívelt vonalvezetése a belsőben kedvező akusztikai hatást eredményez, emellett a falat merevvé teszi, kívülről pedig jó rálátást enged a templom mögötti emlékműre, illetve a templom előtti útkereszteződésre. A másik fontos építőanyag a fa: ősi anyag, mely mai is kiválóan alkalmazható, emellett melegséget áraszt, sőt még illata is van. A fa tudatos használatával kívántam e templomot a református hagyományokhoz (Felső-Tiszavidék, fa haranglábak) kapcsolni és megszólítani határainkon túli magyarjainkat, kiknek emléktemploma is egyben ez az épület. (?)


A torony az épület elején csúcsosodik, ott, ahol a nagy fehér fal ívelődése már majdnem megérinti. A toronyfej kiképzése idézi legközvetlenebbül a hagyományokat ? formailag. Pedig a szerkezete az igazán archaikus, amit senki sem lát: fából van az egész. ?

 

 

Az épület a magyar református templomépítészet egyszerűségre törekvő hagyományait eleveníti fel. A fehér falak, a rájuk támaszkodó vörösfenyő szerkezet, az oldalirányba nyújtott templomtér, a fa bútorzat és a beáramló fény alkotják a belső centrális teret. A templom meghatározó anyaga a kő, a fa és az üveg. A falakon kívül minden (a tartószerkezet, a födém és a tető, a zsindelyek, a belső térben a faburkolatok, a mellvédek és a padok) vörösfenyőből készült.

 

 

A templom fából készült padsorainak végét, továbbá a szószék és az úrasztala textiljeit Keresztes Dóra Budakeszin élő, Ferenczy Noémi díjas grafikusművész ó- és újszövetségi motívumokat (Nap és a Hold, kígyó, szarvas, páva, pelikán, sas, életfa, szőlő, bárka és hajó, Jónás, Ádám és Éva, a Tudás fája a bűnre csábító kígyóval) felidéző elemei díszítik.

 

 

1995-ben Orosz István grafikusművész rézkarcot készített a felépíteni tervezett új református templomról.

 

 

Keresztes Dóra motívumai, Draskóczy András felvételei