Budakeszi Kultúra Alapítvány

 

A BUDAKESZI KULTÚRA ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYAI

 

1. Sebő Ödön: A halálra ítélt zászlóalj

2. Térkép: Katonasírok Gyimesbükkön és környékén

3. DVD: A gyimesbükki őrház

4. Speck István: A Sziklai-ügy, Budakeszi 1956 (Budakeszi Panoráma-sorozat II.)

5. Budakeszi városi térkép (Budakeszi Panoráma-sorozat III., magyar-német-angol ismertetővel)

6. Budakeszi helytörténeti naptárak (időszakos)

7. Budakeszi képeslapok (5 féle)

8. Budakeszi Kultúra Alapítvány: Áttekintés 2005-2013

 

Előkészületben: Gellér Dávid ? Mochnek Katalin: Budakeszi látnivalók (Budakeszi Panoráma ? sorozat IV.) magyar-német-angol nyelven, térképmelléklettel

 

A kiadványok megrendelhetők a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen vagy a 06-30-9226418-as telefonszámon, de megvásárolhatók a Budakeszi Fő téri könyvesboltjában és a Nagy Sándor Emlékház Idegenforgalmi Információs Pontban (Fő u. 187. tel. +36-23-451-161).

 

 

Sebő Ödön: A halálra ítélt zászlóalj (2008)

Ára: 3500 Ft1944-ben súlyos harcok színhelye volt a Gyimesi-szoros. A szovjet hadsereg az átállt román haderő közreműködésével 1944. augusztus végén támadásba lendült, s szeptember 23-án két helyen is átlépte a trianoni magyar határt (Csanádpalota, Battonya). A magyar 2. hadsereg rövid, elkeseredett csatákban (Arad, Torda) vereséget szenvedett. Ugyanekkor azonban a Csíki-havasokban, a Gyimesi-szorosban és a környékén még tartotta magát és védte az ősi határt a 32. hegyi határvadász zászlóaljhoz tartozó harccsoport a 24 éves főhadnagy, Sebő Ödön parancsnoksága alatt. Olyan sikeresen harcoltak, hogy a Gyimesi-szorosban egy hónapig feltartóztatták az orosz frontot. A szovjet parancsnokság nagy erőket sejtett Gyimesbükk környékén, ezért dél felől, kerülővel folytatta támadását. Szeptember végén, miután az ellenséges erők már messze a hátukban jártak, Sebő Ödönék harcolva törtek ki a bekerítésből, és vonultak északra Nyíregyháza irányában. Feladatuk utóvédként az volt, hogy lassítsák az előnyomuló ellenség mozgását és biztosítsák a főerők zavartalan visszavonulását. Sebő Ödön A halálra ítélt zászlóalj című könyve a Gyimesi-szorosban 1944. augusztus 28. és szeptember 20. között lezajlott hősies védekezés harcainak, majd a bekerítésből való bravúros kitörésnek állít emléket.

 

A már sehol sem kapható kötet a Budakeszi Kultúra Alapítvány gondozásában jelent meg újra.

 

 

Katonasírok Gyimesbükkön és környékén (2010)

Ára: 1000 Ft


2008. pünkösd vasárnapjára a Budakeszi Kultúra Alapítvány és a gyimesbükki önkormányzat és magánszemélyek összefogásával megújult a történelmi Magyarország legkeletibb vasúti őrháza az ezeréves határon. S amikor az avatási ünnepségre hatvannégy év után az őrház mellé gördült a magyar koronás címeres mozdony is, szem nem maradt szárazon. Azóta elképzelhetetlen az ott élők és az anyaországiak számára, hogy ne legyen minden évben egy kicsinyke változás, egy újabb apró lépés, mely történelmet formálhat. 2009-ben az őrház melletti Rákóczi-vár kitisztogatása és a Gyimes-völgy első római katolikus templomának, a kontumáci kápolnának a felújítása történt meg. 2010-ben a sok harcot átélt vidék katonai áldozatainak állítottak emléket.

 

A kontumáci kápolna előtti romokon a Gyimesbükk környéki harcokban elesett háborús hősökért és áldozatokért állított emlékhelyen az átadáskor már több mint ötszáz elesett, eltűnt katona neve szerepelt. A gyimesbükkiek és a Budakeszi Kultúra Alapítvány közös csapata a helybéliek emlékezetében és a levéltári térképeken fellelt katonai sírok közül 2010 tavaszán, első lépésként húszat, kereszttel jelölt meg. A keresztek felállításáról, a helyszínekről készült fényképek, a katonasírok történetének és a pontos helyüket jelölő GPS-koordináták felhasználásával a Budakeszi Kultúra Alapítvány egy térképet adott ki.

 

 

Őrház az ezeréves határon - dokumentumfilm DVD-n (2008)

Ára: 1500 Ft

 

2008 Pünkösdjére egy budakeszi baráti társaság kezdeményezésére elsősorban civil adományokból megújult a 30-as számú magyar vasúti őrház a történelmi Magyarország legkeletibb határátkelőjén, Gyimesbükkön.

 

Az ötven perces film bemutatja a Csíkszereda-Gyimesbükk-vasútvonal szépségeit, a vasúti őrház múltját és az őrház újjászületésének legfőbb állomásait. A film készítői jól szerkesztett képsorokkal, több órányi, sok esetben amatőr felvételek és több mint ezer fotó felhasználásával beszámolnak a Pünkösd vasárnapi őrházavatásról is: a szabadtéri miséről a kontumáci kápolnánál, az avatási ünnepségről és a 017-es, magyar címeres Nohab-mozdony érkezéséről.

 

A felújítás budakeszi és gyimesbükki szervezőinek megnyilatkozásainak köszönhetően a néző számára is lehetővé válik, hogy átérezze e nemes vállalkozás jelentőségét és megértse üzenetét nem csak az erdélyi, nem csak az anyaországi, hanem az egész Kápát-medence magyarsága számára.

 

A filmet a Budakeszi Kultúra Alapítvány készítette

Szerkesztő: Koós Hutás Katalin
Vágó: Mayer Zoltán

 

A film elkészítéséhez segítséget nyújtottak: Bánkuti Ákos, Bánkuti Gábor, Czifra Lajos, Herein Gyula, Herein István, Hisnyay- Heinzelmann Béla, Szabó Mihály, Szász Károly , Duna Televízió, Magyar Televízió

 

 

* * *

 

Budakeszi helytörténeti naptárak (2006-tól minden évben)

Ára a kiadónál: 2200 Ft

 

A múlt század eleji képeslapok, még sehol nem publikált archív fotók, magyarázó szövegek és történetek felhasználásával készült naptárak helytörténeti füzetekként az aktuális év elmúltával is jól használhatóak. Budakeszi számos intézményének falait díszítik a naptárban megjelent fotók.

 

* * *

 

Budakeszi képeslapok

Ára: 100 Ft

 

Típusai:

 

1. Összeállítás 1.

 

2. Összeállítás 2.

 

3. Budakeszi madártávlatból

 

4. Budakeszi éjjeli fényben

 

5. A budakeszi országzászló

 

* * *

 

Budakeszi Panoráma-sorozat:

 

1. dr. Siklósi Gyula: A budakeszi temető

Budakeszi Panoráma - sorozat I. (2002)

 

Ára: 2100,- Ft

 

A Budakeszi Szépítő Egyesület gondozásában megjelent, magyar és német nyelvű színes képekkel illusztrált kiadvány a neves régész szerző értékmentő tevékenységének köszönhetően műemléki védettség alatt álló budakeszi temető I. és II. parcelláját és számos műemléki értékű sírt mutat be. Munkájában tájékoztatást ad Budakeszi hajdani temetőiről a bronzkortól napjainkig.

 

Megrendelhetők a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen vagy a 06-30-9226418-as telefonszámon, de megvásárolható a Budakeszi Fő téri könyvesboltjában és a Nagy Sándor Emlékház Idegenforgalmi Információs Pontban (Fő u. 187. tel. +36-23-451-161).

 

 

 

 

2. Speck István: A Sziklai ? ügy, Budakeszi, 1956

Budakeszi Panoráma - sorozat II. (2011)

Ára: 1700 Ft

 

Nem csak a helyi, de a magyar történetírás szempontjából is tanulságos, s mindmáig kevéssé megismert történet az, ami 1956. október 26-án Budakeszin történt. A Budapest Főváros Levéltárban őrzött periratokban, a budakeszi Nagy Gáspár Városi Könyvtár fotóarchívumában és magángyűjteményekben fellelt, eddig nyomtatásban nem közölt fényképfelvételekkel gazdagon illusztrált tanulmánykötet a Budakeszi Kultúra Alapítvány gondozásában a forradalom 55. évfordulóra jelent meg. Speck István tanulmányában hitelesen és meggyőzően mutatja be az ezen a napon budakeszi Fő utcai házában az apósát, Kiss Lajost meggyilkoló, Márity Lászlót halálosan megsebesítő, majd öngyilkosságot elkövető Sziklai Sándor ezredes ?hősi halottá? nyilvánításának folyamatát. Az ügy kapcsán tizenhét embert ítéltek el, közülük tizenhat budakeszi lakos, hat halálos ítéletet hoztak, amiből kettőt végre is hajtottak.   A feldolgozott korabeli dokumentumok alapján megbizonyosodhatunk arról, hogy Sziklai Sándor és Kiss Lajos halálának története a kádári ?hőstörténetek? egyik legvégletesebb, s talán leggátlástalanabb példája.

 

 

3. Budakeszi városi térkép


Budakeszi Panoráma - sorozat III. (2013)

 

Ára: 500 Ft

 

Régi hiányosságot pótolt a Budakeszi Szépítő Egyesület és a Budakeszi Kultúra Alapítvány.

 

A napokban jelent meg az alapítvány gondozásában Budakeszi háromnyelvű városi térképe, amely budakeszi látnivalóinak és közérdekű szolgáltatást végző intézményeinek feltüntetése mellett, tizenhat helyi látványosság háromnyelvű, magyar - német - angol szöveges, képes bemutatását is tartalmazza.

 

 

 

 

4.  Budakeszi Kultúra Alapítvány: Áttekintés 2005-2013

Ingyenes bemutatkozó kiadvány

 

A színes ismertető a Budakeszi Kultúra Alapítvány tevékenységét mutatja be az erdélyi Gyimesbükkön, a szlovéniai Budanjéban, valamint Budakeszin és környékén a kultúra, az oktatás, a hagyományápolás és a hadisír-gondozás területén. Az alapítvány eddigi munkáinak fontos jellemzője, hogy olyan közösségeket segít, akik megvalósítanának valami kiemelkedőt, de saját erejük kevés. Az alapítvány munkatársai tudásukat, munkájukat és kapcsolataikat adják és adományokat gyűjtenek, hogy megszülessen a közös siker, de a folytatás a kedvezményezett közösség feladata. Az alapítványi tagok tevékenységüket főállásuk és családjuk mellett, szabadidejükben, a saját költségünkön végzik, mellyel az alapítványt maguk is támogatják.