Szent Jakab zarándokút, Budapest - Zsámbék

Útleírás


Null kilométerkő - Normafa, Anna-kápolna: 7 km


Menj át az Alagúton, majd folytasd utadat egyenesen tovább az Alagút utcán! Eléred a Horváth-kertet balról (amiről a dal szól: ?Legyen a Horváth kertben, Budán?), ennek sarkán Déryné szobra áll. Átellenesen Krisztina téri templom, menj át a templom oldalára! Folytasd utad a templom mellett, a Mészáros utcán (eddigi utadhoz képest egyenesen tovább)! Eléred a Kilus kutat, folytasd utadat egyenesen, a kút mögötti kis utcán, a Pálya utcán! Az utca végén fordulj jobbra, a Győző utcára, kövesd annak balra hajlását, az út átvisz a vasúti felüljárón! Folytasd utadat az út jobb oldalán egyenesen, hamarosan eléred a széles Alkotás utat. Kelj át rajta, és folytasd utadat a szemközti Királyhágó utcán! Majd eléred a Böszörményi utat, keresztezd, és folytasd utadat egyenesen tovább a Királyhágó tér jobb oldalán! Eléred a keresztben futó Németvölgyi utat, tovább egyenesen, az enyhén emelkedő Orbánhegyi úton, egészen a Szent Orbán térig (5-ös útkereszteződés, neked jobbról kisbolt)! Menj át az út bal oldalára, és ott folytasd utadat tovább egyenesen, míg elérsz egy buszmegállóhoz, majd a zebrán átkelve egy kőkereszthez! A kőkereszt után kis utcát találsz balra elágazva, a már meredekebben emelkedő Diána utcát, ezen menj tovább! A Szendrő utcai kereszteződést elhagyva menj tovább az immár Kakukk utcán, majd pár méter után az útról jobbra, a fák között egy lépcsősor kezdődik (ez a Diána utca folytatása), neked ezen kell továbbmenned! Kaptató!! Folytasd az utad mindig fölfelé, lépcsőkön, majd utcán, mindig a Diána utcán maradva! Hamarosan jobbról kis liget, közepén Szent László templom. Mellette (a Diána utcán haladva tovább, neked jobbról) iskolaépület, előtte Jókai Mór mesélős szobra, a kövezeten pedig biztatásképp egy nagy, sárga, nyolcágú, útmutató csillag. Az iskolaépület túlsó sarkánál fordulj jobbra, a széles Költő utcára, pár méter után zebra, kelj át rajta, és folytasd utad az út bal oldalán! Pár méter után fordulj balra, a Mátyás király útra! Menj át a síneken (fogaskerekű), majd, kb. 100 méter után Y-elágazáshoz érsz (te az Y egyik szárán jössz), itt balra pár lépcsőfokot találsz, menj föl rajta, majd folytasd utadat a lépcsővel kb. szemben, két kerítés közt induló keskeny ösvény-utcácskán, a Jenő utcán! A Jenő utcát keresztező következő utca a Normafa út, ezen fordulj jobbra! Haladj egyenesen ezen az úton, kb. 1,5 km után, a Hotel Agro Panoráma nagy épülete után az út kissé balra hajlik, és eléri a Normafa rétjének szélét. A te utadba becsatlakozó Őzike utcával szemben, neked jobbra kicsi ösvényt találsz a bokrok között, ezen indulj el előre, majd az első keresztben futó ösvényen jobbra! Ez a szakasz már jelzett út. Turistaút, Mária-út, Szent Jakab-út jeleket találsz, kövesd ezeket! Hamarosan pazar kilátás tárul eléd. A jeleket követve haladj a hegy gerincén futó ösvényen egyenesen. Eléred a réteses büfét (balról), majd a Normafa emléktáblát (az ösvény mellett jobbra). Haladj tovább a jelzett ösvényen! Hamarosan meglátod magad mellett balra elterülni az Anna-rétet. Menj el az ösvényen a rét túlsó végéig, ez kb. 400 méteres út. Az ösvény végén kanyarodj fel balra, és a rét szélén halad egyenesen előre. A rét túlsó végén megtalálod a picike Anna-kápolnát, előtte nagy, lombos fa, mellette fakereszt. Ez a pont egy zarándokút csomópont. Három zarándokút összesen négy útja - Mária-út É-D, Mária-út K-Ny, Szent Jakab-út, Magyar zarándokút - keresztezi itt egymást.


Normafa, Anna-kápolna - Budakeszi, Erdért telep: 4,5 km


Az Anna kápolna előtt fordulj balra, arra folytasd utadat! Utunk előbb betonutat, majd a gyermekvasút sínjét keresztezi. Kövesd a kagyló-jeleket!  Hamarosan egy nagyobb ösvény-kereszteződéshez érsz. Te folytasd utadat egyenesen, kissé jobbra tartva! Figyelj! Van egy élesebben balra  kanyarodó jelzés, arra kanyarodik a Mária-út, de te ne arra menj, hanem előrefele, és úgy jobbra, a kagyló-jelet követve! Menj a jelzett úton egészen addig, amíg meg nem látod a makkosmáriai kegytemplom épületét! A templomot elérve, a kis rétecskén térj le jobbra, a templomhoz!


Utadat a templom mögött folytasd! Ha szemben állsz a templommal, annak bal oldalán, a kerítés mellett közvetlenül a zöld kereszt jelezte keskeny, kitaposott ösvényen indulj el (Barát köz)! A kerítés végénél fordulj jobbra, az erdőbe, tovább a zöld kereszten, a templom és a kertek mögött! Az erdő végénél már ne fordulj balra a zöld kereszt útján, hanem menj tovább egyenesen, a betonúton (Bolgár utca)! Az utca végén fordulj balra, majd rögtön jobbra, haladj a Lejtő utcán lefelé! Egy kicsivel szélesebb utca fogja keresztezni utadat, de te folytasd az utad  egyenesen, a szemközti oldalon kezdődő, keskeny Kert utcán! Ezen haladj egészen végig, míg egy ipartelephez nem érsz! Itt folytasd az utad kicsit balra egyenesen, és hamarosan kiérsz a nagy forgalmú Budaörsi útra! Itt balra találsz egy AGIP benzinkutat. A benzinkút mellett (a kút balról essen) menj át a Budaörsi úton, és folytasd utadat a Tiefenweg utcán (és nézz csak balra, mi a neve az első keresztutcának, jéééé!)! A Tiefenweg utca kivisz téged a Pátyi útig. Az út túloldalán látni fogsz egy buszmegállót, mögötte egy Erdért telepet (esetleg alkalmi ruhapiacot), amellett balra pedig egy sorompós földutat. Azon a földúton menj tovább!


Budakeszi, Erdért telep - Páty, Fenyves Csárda: 6 km


Erdért telep mellett futó földúton indulj el! Az Erdért épülete mellett, az út melletti 2. villanyoszlop magasságában (az első még kerítésen belül áll, a 2. már azon kívül) balra nézve egy vékony ösvényt látsz az irtásos részen. Ezen menj be, ami pár méter után balra fordul, majd újabb pár méter után jobbra, egy patakmederbe. Ebben indulj el jobbra, és menj mindig csak előre, egyenesen. Átmész villanyvezetékek alatt, irtásos területen, kövesd a kissé mélyebben fekvő ösvényt! Hamarosan meglátod a keresztben futva vadkerítést! Mássz át a mászókán, folytasd utadat egyenesen, az irtáson át! Az út enyhén balra hajlik, kövesd, ne térj le róla semerre sem! Az irtás után az erdőbe érve itt-ott piros M jelzést találsz (Meteor túra), ezt kövesd utadon! Hamarosan újabb vadkerítéshez érsz, újabb mászókán kell átmásznod. Utána még mindig folytasd utadat egyenesen Kis tisztást is érintesz, ahol az út nagyon enyhe balra-jobbra S alakban fut, kövesd a vonalát, ne fordulj le a fő csapásról! Menj mindig egyenesen, az enyhén emelkedő erdei úton! Az út elvisz téged egy már nem működő külszíni bányáig, ott az utad elágazásba torkollik. A bányagödröt jobbról fogod kikerülni! Vagyis a T-elágazásban fordulj jobbra, majd a bánya után újra balra. Tarts egyenesen, kb. 200 méter múlva fordulj balra (Piros M jelet még mindig kövesd!), majd az úttal újra jobbra. Tarts egyenesen! Utadat vadkerítés keresztezi, a mászóka igénybevételével menj át rajta és folytasd utad tovább egyenesen! Hamarosan elérsz egy neked balról lévő irtásos területhez, amely kerítéssel van körbevéve. Az út az irtás sarkáig visz, ahol újabb kerítésen kell átmásznod! A vadkerítés után tarts balra, az irtás és az azt védő kerítés neked balról essen! Ne térj le az útról jobbra, haladj egyenesen, a kerítés mellett! A piros M jel hamarosan letér jobbra, de itt már NE kövesd, maradj a kerítés melletti úton! Mikor vége a kerítésnek, folytasd utadat egyenesen tovább! Nemsokára kiérsz egy nagy tisztásra, azon is haladj át egyenesen! A mező túlsó végénél eléred az erdő túlsó végét, az 5. vadkerítést és mászókát. Immár rutinosan mássz át rajta és folytasd az utad egyenesen az Erdőalja utcán! Az utca egyszer Y-ban elágazik, te a jobb szárán menj tovább! Ez kivisz téged a főútig, és az út szélén álló Fenyves Csárdáig.


Páty, Fenyves Csárda - Zsámbék, katolikus templom: 14 km


A Fenyves Csárdánál fordulj jobbra, a főútra, kb. 300 métert az útpadkán kell menned, légy óvatos, nagy lehet a forgalom! A várostáblánál, a főút bal oldalán találsz egy jelképes -városkaput-, amögött egy, a főúttal párhuzamosan futó gyalogutat, azon folytasd utadat a település felé! A főút később kissé elkanyarodik jobbra, de te kövesd a földutat egyenesen! Elérkezel egy földút-kereszteződéshez, jobbra egy kis, elkerített rész, a Csilla von Böselager emlékkertecske, balra útmutató fehér kő, előtted egy nagy villanyoszlop. Folytasd utadat egyenesen tovább, a villanyoszlop túloldalának 2 útja közül a bal oldalin! Ezen az úton (Mélyárok utca kedves kis borospincékkel) menj el egészen a végéig, a szélesebb betonútig, a Kossuth Lajos utcáig, ott fordulj balra! Menj toronyiránt (református templom), a templomot kerüld jobbról, majd az utca enyhe Y-ban elágazik, te a jobb oldali szárán maradj! Az utca egy
kicsike kápolnánál nagy ívben jobbra fordul, kövesd! Kijutsz a főutcára (Rákóczi Ferenc utca), menj át rajta, és folytasd utad a kissé jobbra szemben lévő Töki úton! A Töki utca elején jobbra találsz egy kisboltot! Szerelkezz fel étellel-itallal, mert innentől 10 kilométeren keresztül, egészen Tökig nem lesz több vásárlási, vízvételi lehetőséged! Haladj egyenesen a Töki úton! Kb. 1 km után eléred Páty szélét, újabb 0,5 km múlva jobbról egy lovardát, majd újabb 0,5 km múlva a fákkal szegélyezett földút szélét. A sétány végén balra egy útmutató követ találsz, előtted pedig egy fák nélküli utat, menj tovább egyenesen! Az útjelző kőtől kb. 1 km-nyire eléred az Újmajort, itt is tovább egyenesen! Az Újmajor után kb. 3 km-nyire kicsi patakon mész át (előtte jobbról behajtani tilos és Magánút tábla), a patak után kb. 400 méternyire, földútleágazást találsz, fordulj balra! Az út egy idő után jobbra kanyarodik, kövesd, és folytasd utad Tök felé (a falu széle innen már csak 1,5 km)! Tök Petőfi Sándor utcájába torkollik a földutunk. A falu széléhez érve fordulj rögtön balra, a murvás Zalka utcára! Menj egyenesen, amíg tudsz, utad beletorkollik a Malomárok utcába, itt fordulj jobbra, majd a 2. utcán balra, a Józsefvárosi utcára! Ez belefut a Terv utcába, fordulj rajta jobbra, majd a
főutcát (Petőfi Sándor u.) elérve fordulj balra! Ez elvisz téged egészen a templomig! A szállást a templomtól 500 méterre találod. Ha háttal állsz a templom bejáratának, előtted fut a Magyar utca. Indulj el ezen jobbra! Hamarosan elérsz egy kis terecskére, ezen menj balra, majd folytasd utad a terecske mellett felfelé vivő úton! Az út az iskola nagy épülete és kerítése mellett visz föl téged a hátsó bejáratig, ami egyben a zarándokszállás bejárata is.


Vízlelőhelyek, és azok egymástól mért távolsága (Nullkőtől):


1. Királyhágó tér, éjjel-nappali kisbolt - 1,8 km
2. Normafa, Konkoly Thege u. eleje, nyomókút artézi vízzel - 4,5 km
3. Budakeszi, Kert u.-Hajnalka u. sarok, artézi kút: 4 km
4. Budakeszi, Kert utca végén benzinkút - 0,7 km
5. Páty, Fenyves Csárda - 6,7 km
6. Páty, Csilla von Böselager emlékhely, artézi kút: 0,7 km
7. Páty, Töki út eleje, kisbolt - 2 km
8. Tök, Fő utca, pizzéria, bolt - 10 km
9. Zsámbék, templom mellett kút: 2 km